Podręczniki


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. H. RASZKI W SZCZECINIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 22 maja 2020r.

Opinia Rady Rodziców z dnia 15 czerwca 2020r.