KONKURS kartka wielkanocna 2017-18

„KARTKA WIELKANOCNA”


serdecznie zapraszamy do udziału

uczniów klas IV- VII


Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 marca 2018r.

  • Kategoria I : klasy IV- V,
  • Kategoria II: klasy VI- VII,
 

Regulamin:
Uczestnik wykonuje tylko jedną pracę:

  • projekt kartki świątecznej (format A6 lub A5) w dowolnej technice (rękodzieło),
  • haft matematyczny, 
 

Termin składania prac: do 27 marca 2018r. z metryczką zawierającą:
- imię i nazwisko uczestnika, klasa,

Kryteria oceny:

  • symbolika wielkanocna,
  • oryginalność,
  • pomysłowość,
  • walory artystyczne,


Informacje o konkursie można uzyskać u p. M. Janerki- Miszczuk, K.Matraszek,
J. Marcyniuk, E. Kankowska,