WYNIKI PIERWSZEGO MIEJSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWIE ”RZEPKA”

 

PATRONAT HONOROWY KONKURSU
wojewoda_logo.png insp_logo.jpg

PARTNER KONKURSU

komenda_logo.jpg
ORGANIZATOR KONKURSU
sp7_lgo.png


kod ucznia

wynik
w części zadań zamkniętych

wynik
w części zadań otwartych

suma punktów

miejsce

laureat – L

/finalista-F

dyplom/ nagroda rzeczowa

01-18-01

21

21

42

8

L

dyplom laureata

i nagroda rzeczowa

01-18-02

15

14

29

15

F

dyplom finalisty

01-18-03

21

20,5

41,5

9

L

dyplom laureata

i nagroda rzeczowa

01-18-04

23

27

50

2

L

dyplom laureata

i nagroda rzeczowa

01-18-05

17

20,5

37,5

11

F

dyplom finalisty

01-18-06

18

18,5

36,5

12

F

dyplom finalisty

01-18-07

19

17

36

13

F

dyplom finalisty

01-18-08

13

10

23

16

F

dyplom finalisty

01-18-09

25

21,5

46,5

4

L

dyplom laureata

i nagroda rzeczowa

01-18-10

23

25,5

48,5

3

L

dyplom laureata

i nagroda rzeczowa

01-18-11

20

22,5

42,5

7

L

dyplom laureata

i nagroda rzeczowa

01-18-12

22

23

45

5

L

dyplom laureata

i nagroda rzeczowa

01-18-13

20

13

33

14

F

dyplom finalisty

01-18-14

18

21

39

10

F

dyplom finalisty

01-18-15

27

26

53

1

L

dyplom laureata

i nagroda rzeczowa

01-18-17

24

17,5

41,5

9

L

dyplom laureata

i nagroda rzeczowa

01-18-18

23

21

44

6

L

dyplom laureata

i nagroda rzeczowa


Gratulujemy!!!

 

Uroczystość podsumowania konkursu, wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się
21 maja 2018 r. /poniedziałek/ o godzinie 14.00

w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie ul. Złotowska 86.


                                                                                                                                                         
NASZ KONKURS UZYSKAŁ PATRONAT HONOROWY WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

wojewoda_logo_small.png                                                       sp7_logo.png

REGULAMIN  KONKURSU WIEDZY O ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWIE „RZEPKA”

 

I. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie.

II. Patronat honorowy: Wojewoda Zachodniopomorski

                                            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

 III. Cele konkursu:

 1. propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 2. ukazywanie znaczenia dla zdrowia właściwego odżywiania się, składu posiłków i aktywnego trybu życia;
 3. poznawanie znaczenia pokarmów i ich podstawowych składników dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka;
 4. pogłębianie wiedzy na temat zasad higieny osobistej, odzieży i otoczenia, zdrowia, profilaktyki, postępowania w nagłych przypadkach;
 5. wspomaganie rozwoju w przyjaznym, zdrowym i bezpiecznym środowisku;
 6. stwarzanie sytuacji do kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podczas pracy, zabaw i odpoczynku.

 

IV. Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych ze Szczecina. Szkoła zgłasza do konkursu dwóch uczniów.

 

V. Termin i forma zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie: Zgłoszenia do konkursu według załączonej karty zgłoszenia prosimy nadsyłać do 28.03.2018 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki

71-793 Szczecin

ul. Złotowska 86

lub email: sekretariat@sp7.szczecin.pl

tel. 91-426-98-30

fax 91-426-89-22

 

VI. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: Konkurs odbędzie się 06 kwietnia 2018 r. (piątek) o godzinie 14.30 w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Złotowska 86 w Szczecinie.

 

VII. Organizacja i przebieg konkursu:

 1. Każdy uczestnik konkursu musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, która potwierdza fakt bycia uczniem klasy IV-VI określonej szkoły podstawowej.
 2. Uczniowie przystępujący do konkursu rozwiązywać będą test składający się z około 40 zadań, w większości będą to pytania w formie testu jednokrotnego wyboru, będzie także kilka pytań innego typu (np. test wielokrotnego wyboru, test uzupełnień, pytania typu prawda - fałsz).
 3. Prace konkursowe sprawdzi komisja powołana przez organizatora konkursu.
 4. Wyniki I edycji KONKURSU WIEDZY O ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWIE „RZEPKA” zostaną przedstawione na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki  w Szczecinie w terminie do 14 dni od daty konkursu.
 5. Laureaci konkursu wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w siedzibie organizatora.
 6. Dyplomy Laureata I edycji KONKURSU WIEDZY O ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWIE „RZEPKA” otrzyma 10 uczniów, którzy uzyskają najlepszy wynik.
 7. Dyplomy Finalisty I edycji KONKURSU WIEDZY O ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWIE „RZEPKA” otrzyma 10 uczniów, którzy uplasują się ze swoimi wynikami tuż za laureatami.
 8. Dla laureatów konkursu przewidziane są także nagrody rzeczowe.

 

VIII. Zakres materiału obowiązujący uczestników konkursu:

 1. składniki pokarmowe i ich znaczenie dla organizmu;
 2. potrzeby pokarmowe ludzi;
 3. zasady prawidłowego odżywienia się;
 4. skutki niewłaściwego odżywiania się;
 5. zasady postępowania z produktami spożywczymi od momentu zakupu do spożycia (termin przydatności, przechowywanie, przygotowywanie wpływ używek na zdrowie człowieka;
 6. przykłady negatywnego wpływu wybranych gatunków zwierząt, roślin, grzybów, bakterii i wirusów na zdrowie człowieka;
 7. zachowania zapobiegające chorobom przenoszonym i wywoływanym przez wybrane gatunki zwierząt, roślin, grzybów, bakterii i wirusów;
 8. rozpoznawanie i nazywanie niektórych rośliny (w tym doniczkowe) zawierających substancje trujące lub szkodliwe dla człowieka, zasady postępowania z nimi;
 9. zasady dbałości o własne ciało (higiena skóry, włosów, zębów, paznokci oraz odzieży);
 10. prawidłowo urządzone miejsce do nauki;
 11. podstawowe zasady ochrony narządów wzroku i słuchu;
 12. znaczenie ruchu i ćwiczeń fizycznych w utrzymaniu zdrowia;
 13. przykłady właściwego spędzania wolnego czasu, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw ruchowych oraz poruszania się po drodze;
 14. zasady udzielania pierwszej pomocy w niektórych urazach (stłuczenia, zwichnięcia, skaleczenia, złamania, ukąszenia, użądlenia);
 15. wzywanie pomocy w  różnych sytuacjach, numery alarmowe;
 16. zachowanie w  sytuacjach, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu człowieka (np. niewybuchy i niewypały, pożar, wypadek drogowy, jazda na łyżwach lub kąpiel w niedozwolonych miejscach);
 17. znaczenie symboli umieszczonych np. na opakowaniach środków czystości i korzystanie z produktów zgodnie z ich przeznaczeniem;
 18. podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się w domu, w tym posługiwania się urządzeniami elektrycznymi, korzystania z gazu, wody;
 19. negatywny wpływ alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka, propozycje asertywnych zachowań w przypadku presji otoczenia;
 20. czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na samopoczucie w szkole oraz w domu,  sposoby eliminowania czynników negatywnych;
 21. znaczenie odpoczynku (w tym snu), odżywiania się i aktywności ruchowej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu;
 22. bezpieczeństwo w ruchu drogowym pieszego, pasażera, rowerzysty.

 

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu
udzieli koordynator konkursu Joanna Możdżyńska, nuczycielka przyrody w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki  w Szczecinie, pod numerem telefonu: 69 55 87 255.