Stypendium

STYPENDIUM SZKOLNE


Wypłata stypendium szkolnego nastąpi w terminie od 15.02.2018 r. do 22.02.2018 r.

Odbiór stypendium u referenta p. H. Piaszczyńskiej (wyjątkowo w lutym w księgowości szkoły):

15. 02.2018r. godz. 08.00-16.00

16. 02.2018r. godz. 08.00-15.00
19. 02.2018r. godz. 08.00-15.00

20. 02.2018r. godz. 08.00-15.00

21. 02.2018r. godz. 08.00-15.00

22. 02.2018r. godz. 08.00-15.00

23. 02.2018r. godz. 08.00-15.00

Od stycznia 2018 r. stypendia wypłacane są w terminie od 15 do 25 dnia każdego miesiąca.

Pedagodzy Szkolni