UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

     Do dnia 18.05.2018 r. Rada Rodziców prosi o składanie ofert dotyczących ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2018/2019 (w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły), w razie pytań proszę o kontakt z Przewodniczącym Rady Rodziców;

Paweł Gabryszewski tel. 661 880 801.